Modificare contract servicii de alimentare cu apa potabila si colectare a apelor uzate si pluviale. Generalitati

Utilizatorul poate solicita modificarea contractului oricând, în cazul în care elementele sale de identificare sau a datelor de identificare a imobilului, consemnate în contract (adresă domiciliu / sediu, CNP / CUI, cont bancar, nume reprezentant, adresă punct de consum) s-au schimbat. Utilizatorul va aduce la cunoştinţa operatorului, în termen de 15 zile lucrătoare orice modificare de această natură, prin depunerea unei cereri scrise însoţite de actele doveditoare.

Se consideră modificare de contract şi preluarea contractului de către un membru de familie (soţ / soţie, copii) în cazul decesului titularului de contract. În acest caz, cererea de modificare va fi însoţită de certificatul de deces şi o copie după CI/BI a membrului de familie care solicită preluarea contractului.

Orice modificare de contract se face prin întocmirea unui act adiţional la contractul de servicii apă – canal.

Solicitarea de modificare se poate face (personal , prin fax sau prin posta), la sediul fiecarei sucursale.

Semnarea actului adiţional se face personal la sediul sucursalei din zona în care se află imobilul.

Termenul modificării unui contract este de 5 zile calendaristice de la data depunerii actelor doveditoare.

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC Hidro Prahova SA Ploiesti achizitioneaza produse si servicii in conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 . Procedurile de cerere de oferta si licitatii , pentru produse care au o valoare peste 30.000 Euro , sunt anuntate prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice .

Pentru produsele care au o valoare cumulata sub pragul de 15000 Euro achizitia se efectueaza direct prin selectii de oferte care sunt transmise prin e-mail achizitii@hidroprahova.ro.

Azuga

Adresa : Str. Independentei nr.27
Telefon : 0244/327.100
Fax : 0244/327.100

Băicoi

Adresa : Str. Closca nr.9
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500

Breaza

Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930

Buşteni

Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978

Câmpina

Adresa : Calea Doftanei nr.18
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051

Comarnic

Adresa : Str. Republicii 98-100
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895

Mizil

Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237

Plopeni

Adresa:Str. Independetei nr. 1A
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478

Sinaia

Adresa :Str. Avram Iancu nr. 2
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079

Slănic

Adresa : Str. 23 August nr. 33
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095

Urlaţi

Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108

Vălenii de Munte

Adresa : Str. Berevoiesti nr. 8
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200