Societatea HIDRO PRAHOVA SA lansează un nou apel către abonați, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare 

 

HIDRO PRAHOVA S.A. este singurul operator regional de servicii publice pentru alimentare cu apă din județul Prahova. Societatea a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 13/2004, și funcționează ca societate comercială pe acțiuni cu capital integral public, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Conform obiectului de activitate, societatea HIDRO PRAHOVA SA asigură următoarele servicii de bază: captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600), colectarea și epurarea apelor uzate menajere și pluviale (cod CAEN 3700), iar ca servicii conexe - avizarea racordării la rețele în exploatare, proiectarea și execuția lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare, pregătirea și supervizarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare-epurare, verificarea și repararea apometrelor, vidanjare, analize fizico-chimice și bacteriologice pentru probe de apă potabilă. Societatea HIDRO PRAHOVA SA deține Licența nr. 3945/2019, clasa 2, pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, emisă de ANRSC.

Caracterul regional al activității HIDRO PRAHOVA SA s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice deținute de autoritățile locale din aria de operare, având la bază trei elemente instituționale: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), Operatorul Regional (OR) și Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor.

În prezent, societatea operează în 66 de localități din județul Prahova (municipiul Câmpina, 11 orașe și 54 de comune), precum și într-o comună din județul Argeș.

Având în vedere aria teritorială extinsă în care acționează, activitatea de exploatare a societății HIDRO PRAHOVA SA se realizează prin intermediul a 11 sucursale (entități fără personalitate juridică), cu sedii în orașele Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Câmpina, Băicoi, Plopeni, Vălenii de Munte, Mizil, Urlați și în comuna Blejoi.

Acestea au arondate zone urbane și rurale, astfel:

 • Sucursala Bușteni - orașele Bușteni și Azuga, precum și comuna Dâmbovicioara, din județul Argeș;
 • Sucursala Sinaia - orașul Sinaia;
 • Sucursala Comarnic - orașul Comarnic;
 • Sucursala Breaza – orașul Breaza, comunele Adunați, Poiana Câmpina și Măgureni;
 • Sucursala Câmpina - municipiul Câmpina, comunele Bănești, Brebu și Telega;
 • Sucursala Blejoi – comunele Blejoi, Drăgănești, Dumbrava, Gherghița, Balta Doamnei, Poienarii Burchii, Tinosu, Șirna, Bărcănești, Olari, Cocorăștii Colț și Mănești.
 • Sucursala Băicoi – orașul Băicoi și comuna Scorțeni;
 • Sucursala Plopeni - orașele Plopeni și Slănic, comunele Izvoarele, Ștefești, Bertea, Dumbrăvești, Aluniș și Cosminele;
 • Sucursala Vălenii de Munte – orașul Vălenii de Munte, comunele Teișani, Posești, Predeal Sărari și Cerașu;
 • Sucursala Mizil – orașul Mizil și comunele Fântânele, Vadu Săpat, Jugureni, Gura Vadului, Baba Ana, Boldești Grădiștea, Sălciile, Fulga, Ciorani și Călugăreni;
 • Sucursala Urlați – orașul Urlați și comunele Bălțești, Gornet, Gornet Cricov, Albești Paleologu, Apostolache, Ariceștii Zeletin, Podenii Noi, Cărbunești, Chiojdeanca, Tătaru, Ceptura, Tomșani și Surani.

Misiunea principală a societății HIDRO PRAHOVA SA este aceea de a furniza, în mod profitabil și durabil, servicii de apă potabilă și canalizare pentru toți clienții din aria de operare, în condiții de calitate și protecție a mediului, în conformitate cu standardele europene, prin exploatarea eficientă a resurselor de apă și în beneficiul comunității.  

Pentru realizarea misiunii sale, societatea HIDRO PRAHOVA SA își propune următoarele obiective:

 • Asigurarea furnizării continue a apei către toți clienții branșați, la o calitate conformă cu standardele Directivei UE nr. 98/83/CE;
 • Realizarea de investiții din surse proprii și atrase, pentru creșterea eficienței activității și asigurarea protejării mediului, prin extinderea și crearea de noi sisteme de apă și canalizare;
 • Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat – calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu standardele europene;
 • Reducerea consumului de energie, resurse și materii prime, în vederea reducerii pierderilor.

HIDRO PRAHOVA SA deține CERTIFICATUL DE APROBARE ISO 9001:2015, emis de către Lloyd’s Register Romania Quality Assurance (LRQA), cu valabilitate până la 2.12.2020 și are perspectiva de a derula proceduri de certificare ISO 14001 și OHSAS – 18001:2008. În anul 2020, societatea HIDRO PRAHOVA SA va derula procedura de recertificare în vederea obținerii CERTIFICATULUI DE APROBARE ISO 9001:2015.

Licența ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului Prahova: J29/2095/2004

Cod Unic de Inregistrare: RO16826034

Cod IBAN : BCR Ploiești RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Sucursale Hidroprahova S.A.

Băicoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29

Blejoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi

Breaza

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B

Buşteni - Azuga

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A

Câmpina

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18

Comarnic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100

Mizil

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A

Plopeni

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A

Sinaia

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2

Slănic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33

Urlaţi

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153

Vălenii de Munte

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1