S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. este singurul operator regional de servicii publice pentru alimentare cu apă din județul Prahova. Societatea a fost înființată în anul 2004, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, are capital integral public, acționar majoritar fiind Consiliul Județean Prahova. Activitatea principală a HIDRO PRAHOVA constă în “captarea, tratarea și distribuția apei” - cod CAEN 3600. Societatea deține licența nr.1843/2012, clasa 2, pentru furnizarea serviciilor de apă și apă uzată, emisă de ANRSC. Ca servicii conexe, HIDRO PRAHOVA asigură avizarea branșării sau a racordării la rețelele aflate în exploatare, proiectarea și executarea de lucrări pentru sisteme de alimentare cu apă și canalizare, precum și realizarea de teste de laborator.

În anul 2009, pentru exploatarea și administrarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare la nivel local, în acord cu strategia națională de creare a unor furnizori de servicii integrate, Consiliul Județean Prahova s-a asociat cu alte autorități locale din județ, formând Asociația de dezvoltare intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” (ADI). Aceasta a delegat către SC HIDRO PRAHOVA SA administrarea serviciilor de apă și canalizare din localitățile membre, ADI fiind singurul partener al societății, la nivel de decizie și coordonare.

Inițial, din aria de activitate a SC HIDRO PRAHOVA au făcut parte localitățile Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Băicoi, Plopeni, Urlați, Mizil și Slănic. În prezent, activitatea s-a extins, iar societatea operează în 50 de localități (12 orașe si 38 de comune), acoperind în proporție de 86% orașele și 42% comunele județului Prahova. HIDRO PRAHOVA asigură exploatarea a 50 de sisteme de alimentare cu apă ce deservesc 222.137 locuitori, precum și servicii de canalizare/epurare ape uzate pentru 85.489 locuitori, prin cele 18 sisteme de canalizare aflate în administrare.

Zonele de operare sunt dispersate, atât ca număr de locuitori, cât și ca densitate de branșamente. Având în vedere aria teritorială extinsă în care acționează, activitatea de exploatare a SC HIDRO PRAHOVA se realizează prin intermediul a 10 sucursale, cu sedii în orașele Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Băicoi, Câmpina, Plopeni, Mizil, Urlați și Vălenii de Munte.

Acestea au arondate zone urbane și rurale, astfel: 

• Sucursala Bușteni - orașele Bușteni și Azuga;
• Sucursala Sinaia - orașul Sinaia;
• Sucursala Comarnic - orașul Comarnic;
• Sucursala Breaza – orașul Breaza, împreună cu localitățile Adunați și Poiana Câmpina;
• Sucursala Câmpina - municipiul Câmpina, împreună cu localitățile Bănești, Urleta, Brebu și Telega;
• Sucursala Băicoi - localitățile Băicoi și Scorțeni;
• Sucursala Plopeni - orașele Plopeni și Slănic, împreună cu localitățile Izvoarele, Ștefești, Bertea, Dumbrăvești și Cosminele;
• Sucursala Vălenii de Munte – orașul Vălenii de Munte, împreună cu localitățile Teișani și Predeal Sărari;
• Sucursala Mizil – orașul Mizil și localitățile Fântânele, Vadu Săpat, Jugureni, Gura Vadului, Baba Ana, Boldești Grădiștea, Sălciile, Fulga și Ciorani;
• Sucursala Urlați – orașul Urlați și localitățile Urlați, Bălțești, Gornet, Gornet Cricov, Albești Paleologu, Apostolache, Ariceștii Zeletin, Drăgănești, Podenii Noi, Poienarii Burchii, Cărbunești, Chiojdeanca,Tinosu,Tomșani, Surani și Șirna.

Obiectivele principale ale HIDRO PRAHOVA vizează asigurarea furnizării continue a apei, la standarde de calitate, precum și realizarea de investiții din surse proprii sau atrase, pentru modernizarea infrastructurii (reţele de apă potabilă şi canalizare, staţii de tratare şi epurare a apei). Prin această strategie, urmărim să creștem eficiența activității și să garantăm protejarea mediului.
Simultan, avem în vedere îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu, sănătate și securitate în muncă, optimizarea consumului de energie, resurse, materii prime și materiale, în vederea reducerii costurilor.

Începând din anul 2014, HIDRO PRAHOVA deține CERTIFICATUL DE APROBARE ISO 9001:2008 privind Sistemul pentru Managementul Calității, aplicabil domeniului de activitate “Captare, tratare și distribuție apă, colectare și epurare ape uzate”, aprobat de către Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) și a fost evaluată conform cu prevederile SMC, la auditul de supraveghere din anul 2015. Societatea derulează proceduri de certificare ISO 14001 – sistemul de management de mediu și OHSAS – 18001:2008 – Sisteme de management al securității ocupaționale. Atât managementul calității, conform standardului ISO 9001, cât și managementul mediului, conform standardului ISO 14001, sunt structurate pe conceptul evolutiv al îmbunătățirii activității.

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului Prahova: J29/2095/2004
Cod Unic de Inregistrare: R16826034
Cod IBAN : BCR Ploiesti RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Băicoi

Adresa : Str. Republicii nr. 29
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500

Breaza

Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930

Buşteni - Azuga

Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978

Câmpina

Adresa : Calea Doftanei nr.18
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051

Comarnic

Adresa : Str. Republicii 98-100
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895

Mizil

Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237

Plopeni

Adresa:Str. Independetei nr. 1A
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478

Sinaia

Adresa :Str. Avram Iancu nr. 2
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079

Slănic

Adresa : Str. 23 August nr. 33
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095

Urlaţi

Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108

Vălenii de Munte

Adresa : Str. Berevoiesti nr. 8
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200