HIDRO PRAHOVA S.A. este singurul operator regional de servicii publice pentru alimentare cu apă din județul Prahova. Societatea a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 13/2004 și funcționează ca societate comercială pe acțiuni cu capital integral public, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Conform obiectului de activitate, societatea HIDRO PRAHOVA SA asigură următoarele servicii de bază: captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600), colectarea și epurarea apelor uzate menajere și pluviale (cod CAEN 3700), iar ca servicii conexe - avizarea racordării la rețele în exploatare, proiectarea și execuția lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare, pregătirea și supervizarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare-epurare, verificarea și repararea apometrelor, vidanjare, analize fizico-chimice și bacteriologice pentru probe de apă potabilă. Societatea HIDRO PRAHOVA SA deține Licența nr. 5915/11.07.2022, clasa 2, pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, emisă de ANRSC.

Caracterul regional al activității HIDRO PRAHOVA SA s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice deținute de autoritățile locale din aria de operare, având la bază trei elemente instituționale: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), Operatorul Regional (OR) și Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor.

În prezent, societatea operează în 68 de localități din județul Prahova (municipiul Câmpina, 11 orașe și 56 de comune).

Având în vedere aria teritorială extinsă în care acționează, activitatea de exploatare a societății HIDRO PRAHOVA SA se realizează prin intermediul sucursalelor (entități fără personalitate juridică), cu sedii în orașele: Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Câmpina, Băicoi, Plopeni, Vălenii de Munte, Mizil, Urlați și în comuna Blejoi.

Acestea au arondate zone urbane și rurale, astfel:

 • Sucursala Bușteni - orașele Bușteni și Azuga;
 • Sucursala Sinaia - orașul Sinaia;
 • Sucursala Comarnic - orașul Comarnic;
 • Sucursala Breaza – orașul Breaza, comunele Adunați, Poiana Câmpina și Măgureni;
 • Sucursala Câmpina - municipiul Câmpina, comunele Bănești, Brebu și Telega;
 • Sucursala Blejoi – comunele Blejoi, Drăgănești, Dumbrava, Gherghița, Balta Doamnei, Poienarii Burchii, Tinosu, Șirna, Bărcănești, Olari, Cocorăștii Colț și Mănești.
 • Sucursala Băicoi – orașul Băicoi, comunele Florești si Scorțeni;
 • Sucursala Plopeni - orașele Plopeni și Slănic, comunele Izvoarele, Ștefești, Bertea, Dumbrăvești, Aluniș și Cosminele;
 • Sucursala Vălenii de Munte – orașul Vălenii de Munte, comunele Teișani, Posești, Predeal Sărari și Cerașu;
 • Sucursala Mizil – orașul Mizil și comunele Fântânele, Vadu Săpat, Jugureni, Gura Vadului, Colceag, Baba Ana, Boldești Grădiștea, Sălciile, Fulga, Ciorani și Călugăreni;
 • Sucursala Urlați – orașul Urlați și comunele Bălțești, Gornet, Gornet Cricov, Albești Paleologu, Apostolache, Ariceștii Zeletin, Podenii Noi, Cărbunești, Chiojdeanca, Tătaru, Ceptura, Tomșani, Surani, Iordăcheanu și Șoimari.

Misiunea principală a societății HIDRO PRAHOVA SA este aceea de a furniza, în mod profitabil și durabil, servicii de apă potabilă și canalizare pentru toți clienții din aria de operare, în condiții de calitate și protecție a mediului, în conformitate cu standardele europene, prin exploatarea eficientă a resurselor de apă și în beneficiul comunității. 

Pentru realizarea misiunii sale, societatea HIDRO PRAHOVA SA își propune următoarele obiective:

Asigurarea furnizării continue a apei către toți clienții branșați, la o calitate conformă cu standardele Directivei UE nr. 98/83/CE;

Realizarea de investiții din surse proprii și atrase, pentru creșterea eficienței activității și asigurarea protejării mediului, prin extinderea și crearea de noi sisteme de apă și canalizare;

Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat – calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu standardele europene;

Reducerea consumului de energie, resurse și materii prime, în vederea reducerii pierderilor.

HIDRO PRAHOVA SA deține CERTIFICATUL DE APROBARE ISO 9001:2015 nr. 10311351 emis de către Lloyd’s Register Romania Quality Assurance (LRQA), cu valabilitate până la 2.12.2023 și certificatul de aprobare ISO 14001:2015 nr. 10311326, emis de Lloyd’s Register Romania Quality Assurance (LRQA), cu valabilitate până la 26.11.2023 și are perspectiva de a derula procedura de certificare OHSAS 18001:2018.

În anul 2022, societatea HIDRO PRAHOVA SA derulează procedura de recertificare în vederea obținerii certificatului de aprobare ISO 9001:2015 și a certificării în vederea obținerii certificatului de aprobare ISO 14001:2015.

Licența ANRSC nr. 5915/11.07.2022, clasa 2.

 

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului Prahova: J29/2095/2004

 

Cod Unic de Inregistrare: RO16826034

 

Cod IBAN : BCR Ploiești RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001

SUCURSALE
HIDRO PRAHOVA S.A.

Prezentare

Băicoi
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29
Email : baicoi@hidroprahova.ro
Blejoi
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi
Email : blejoi@hidroprahova.ro
Breaza
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Email: breaza@hidroprahova.ro
Buşteni - Azuga
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Email: busteni@hidroprahova.ro
Câmpina
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18
Email: campina@hidroprahova.ro
Comarnic
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100
Email: comarnic@hidroprahova.ro
Mizil
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Email: mizil@hidroprahova.ro
Plopeni
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A
Email: plopeni@hidroprahova.ro
Sinaia
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2
Email: sinaia@hidroprahova.ro
Slănic
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33
Email: slanic@hidroprahova.ro
Urlaţi
Telefon : 0244 / 271.221
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Email: urlati@hidroprahova.ro
Vălenii de Munte
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1
Email: valeni@hidroprahova.ro
Societatea HIDRO PRAHOVA SA realizează analize fizico-chimice si bacteriologice pentru apă potabilă, prin laboratoarele specializate din Câmpina, Sinaia (Oppler) si Fântânele (Mizil), pe bază de comandă sau cerere, din partea tuturor celor interesati. Probele vor fi prelevate de solicitanti din surse proprii, în conditii comunicate în prealabil de către personalul de laborator.

Laboratoarele Societatea HIDRO PRAHOVA SA sunt înregistrate la Ministerul Sănătătii, în vederea efectuării monitorizării de control a calitătii apei potabile. Procedurile de verificare se derulează în conformitate cu programele de monitorizare prevăzute de legislatia în vigoare.

În plus, calitatea apei produse si distribuite de Societatea HIDRO PRAHOVA SA este verificată si prin Directia de Sănătate Publică Prahova, care efectuează analize fizico-chimice si bacteriologice, conform monitorizării de audit. Valorile indicatorilor de calitate pentru apa potabilă trebuie să se încadreze în prevederile Legii apei potabile nr.458/2002, completată si modificată prin Legea 311/2004.

Pentru monitorizarea calitătii apei la iesirea din statia de tratare, frecventa de prelevare a probelor si parametrii indicatori pentru monitorizarea de control se realizeaza în functie de volumul de apă mediu produs în mc/zi. În privinta monitorizării apei la consumator, prelevarea probelor va depinde de numărul locuitorilor din zona de distributie.