fazarea modernizare banner

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Legături utile
 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Prezentarea proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”

În cadrul Proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, se execută acele lucrări rămase nefinalizate în cadrul Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr.121443/20.05.2011. Indicatorii fizici ai Proiectului vizează extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și canalizare, în vederea atingerii țintelor asumate prin Tratatul de Aderare.

 

Proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”,  al cărui Beneficiar este operatorul regional de apă și de canalizare HIDRO PRAHOVA SA, are o valoare totală de 332.744.555 lei și este implementat în 80 de luni, respectiv între data de 01.07.2014 și data de 28.02.2021.

”Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova” cod MySMIS 2014+104337 aduce investiții nerambursabile în valoare de 217.048.324 lei, ce reprezintă 91,87% din valoarea totală eligibilă aprobată, sumă asigurată din Fondul de Coeziune, prin Instrumentul Structural Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Participarea societății HIDRO PRAHOVA SA la acest proiect este în sumă de 4.429.558 lei, iar Guvernul României asigură o finanțare nerambursabilă în sumă de 28.792.124 lei.

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea/modernizarea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată din județul Prahova, nu numai în beneficiul locuitorilor și pentru un mediu mai bun, ci și pentru a îndeplini obligațiile cu privire la acquis-ul  comunitar în domeniul apei și apei uzate, în perioadele de tranziție agreate între România și UE.

Implementarea Proiectului vizează:

 • Respectarea în totalitate a Directivelor UE și a legislației românești în domeniul alimentării cu apă, a colectării și tratării apelor uzate;
 • Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare, până la aproape 90%, în aglomerările respective;
 • Creșterea capacității instituționale locale de implementare a proiectelor. Proiectul în sine reprezintă primul pas în cadrul reabilitării generale a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare.

 

Rezultate așteptate ca urmare a implementării Proiectului

Pentru sectorul de alimentare cu apă:

 • Alimentarea cu apă potabilă, conform standardelor Directivei UE 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
 • Asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate, pe baza principiului maximizării eficienței costurilor, a calității în operare și suportabilității populației;
 • Îmbunătățirea siguranței serviciilor de alimentare cu apă;
 • Reducerea pierderilor fizice de apă.

Pentru sectorul de apă uzată:

 • Conformarea cu standardele Directivei UE 91/271/CE, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Creșterea calității apelor de suprafață, prin minimizarea efectelor poluării produse de așezările umane;
 • Diminuarea riscurilor de îmbolnăvire, prin extinderea rețelei de canalizare pentru populația deservită, având ca efect reducerea riscului poluării apelor subterane și de suprafață;
 • Asigurarea accesului la servicii de canalizare, pe baza eficienței costurilor, a calității în operare și suportabilității populației;
 • Reducerea infiltrațiilor în sistemul de canalizare;

Proiectul susține implementarea strategiei de management a nămolului provenit de la stațiile de epurare și stațiile de tratare a apei, aprobată de HIDRO PRAHOVA SA.


File Types Pdf iconComunicat de presa - 25.11.2021

Colaj foto Comunicat Sinaia


File Types Pdf iconComunicat de presa - 05.11.2021

Colaj foto Comunicat Campinita


File Types Pdf iconComunicat de presa - 20.09.2021


File Types Pdf iconComunicat de presa - 18.05.2021


File Types Pdf iconComunicat de presa - 29.10.2020


File Types Pdf iconComunicat de presa - 21.09.2020


File Types Pdf iconComunicat de presa - 17.08.2020


File Types Pdf iconComunicat de presa - 27.04.2020


File Types Pdf iconComunicat de presa - 25.06.2019


File Types Pdf iconComunicat de presa - 03.06.2019


File Types Pdf iconComunicat de presa - Semnarea contractului pentru proiectarea si executiei investitiei "Construire Statie de epurare apa uzata in orasul Breaza, Judetul Prahova"

comunicat23102018


File Types Pdf iconComunicat de presa  


File Types Pdf iconSolicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Alimentare cu apa la Statia de Epurare Ape Uzate Plopeni"  

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Sucursale Hidroprahova S.A.

Băicoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29

Blejoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi

Breaza

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B

Buşteni - Azuga

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A

Câmpina

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18

Comarnic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100

Mizil

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A

Plopeni

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A

Sinaia

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2

Slănic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33

Urlaţi

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153

Vălenii de Munte

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1