Societatea HIDRO PRAHOVA SA lansează un nou apel către abonați, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare 

 

foto consumatori fraudulosi03092021

sigle fonduri

20.09.2021

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, anunță începerea lucrărilor de reabilitare și extindere la trei Stații de tratare a apei potabile, situate în principalele cartiere ale orașului Comarnic - Vatra Sat, Ghioșești și Valea lui Conci. Cele trei obiective de investiții sunt incluse în Contractul de lucrări “Reabilitare și extindere stații de tratare apă potabilă în orașele Comarnic și Sinaia – Județul Prahova” (CL1 Lot 3).

Contractul de lucrări face parte din Proiectul “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Finanțarea UE este de 85% din valoarea investiției, restul fiind acoperit de operatorul regional HIDRO PRAHOVA SA, bugetul local și bugetul de stat.

Termenul de execuție a fost stabilit la 24 de luni de la data începerii efective a lucrărilor, antreprenorul celor trei investiții fiind SC ASGO TELECOM SRL București.

Pentru Stația de tratare a apei potabile Vatra Sat, valoarea lucrărilor de investiții se ridică la 1.373.672,67 lei, reabilitarea și extinderea urmând să fie realizate prin automatizarea instalației de tratare, realizarea de cămine noi, instalarea echipamentelor de măsurare a debitelor de apă brută pe toate conductele de intrare în stație, reabilitarea căminelor de vizitare existente, introducerea mai multor trepte de tratare a apei, reabilitarea și echiparea cu indicatori de nivel a rezervorului de apă potabilă.

Lucrările de reabilitare și extindere la Stația de tratare a apei potabile Ghioșești vizează automatizarea instalației de tratare, realizarea de cămine noi, instalarea echipamentelor de măsurare a debitelor, reabilitarea căminelor de vizitare, derularea mai multor etape în procesul de tratare a apei, reabilitarea și echiparea cu indicatori de nivel a rezervorului de apă potabilă, toate acestea reprezentând investiții în valoare de 1.331.038,61 lei.

La Stația de tratare apă potabilă Valea lui Conci, investițiile vor fi în valoare de  2.636.624,18 lei și se vor concretiza prin: reabilitarea căminului de distribuție apă brută, a decantoarelor suspensionale, construirea căminului debitmetru, a bazinului de stocare apă filtrată și a bazinului de stocare/îngroșare nămol.

În urma reabilitării și modernizării stațiilor de tratare menționate, prin înlocuirea, echiparea și automatizarea instalațiilor, calitatea apei potabile se va îmbunătăți pentru cei peste 10.300 de locuitori ai orașului Comarnic. În plus, extinderea sistemului de tratare a apei potabile și eliminarea riscului de contaminare a apei care ajunge la beneficiari vor avea efecte pozitive semnificative asupra întregii comunități și implicit asupra mediului.  

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

SUCURSALE
HIDRO PRAHOVA S.A.

Prezentare

Băicoi
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29
Email : baicoi@hidroprahova.ro
Blejoi
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi
Email : blejoi@hidroprahova.ro
Breaza
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Email: breaza@hidroprahova.ro
Buşteni - Azuga
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Email: busteni@hidroprahova.ro
Câmpina
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18
Email: campina@hidroprahova.ro
Comarnic
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100
Email: comarnic@hidroprahova.ro
Mizil
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Email: mizil@hidroprahova.ro
Plopeni
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A
Email: plopeni@hidroprahova.ro
Sinaia
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2
Email: sinaia@hidroprahova.ro
Slănic
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33
Email: slanic@hidroprahova.ro
Urlaţi
Telefon : 0244 / 271.221
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Email: urlati@hidroprahova.ro
Vălenii de Munte
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1
Email: valeni@hidroprahova.ro
Societatea HIDRO PRAHOVA SA realizează analize fizico-chimice si bacteriologice pentru apă potabilă, prin laboratoarele specializate din Câmpina, Sinaia (Oppler) si Fântânele (Mizil), pe bază de comandă sau cerere, din partea tuturor celor interesati. Probele vor fi prelevate de solicitanti din surse proprii, în conditii comunicate în prealabil de către personalul de laborator.

Laboratoarele Societatea HIDRO PRAHOVA SA sunt înregistrate la Ministerul Sănătătii, în vederea efectuării monitorizării de control a calitătii apei potabile. Procedurile de verificare se derulează în conformitate cu programele de monitorizare prevăzute de legislatia în vigoare.

În plus, calitatea apei produse si distribuite de Societatea HIDRO PRAHOVA SA este verificată si prin Directia de Sănătate Publică Prahova, care efectuează analize fizico-chimice si bacteriologice, conform monitorizării de audit. Valorile indicatorilor de calitate pentru apa potabilă trebuie să se încadreze în prevederile Legii apei potabile nr.458/2002, completată si modificată prin Legea 311/2004.

Pentru monitorizarea calitătii apei la iesirea din statia de tratare, frecventa de prelevare a probelor si parametrii indicatori pentru monitorizarea de control se realizeaza în functie de volumul de apă mediu produs în mc/zi. În privinta monitorizării apei la consumator, prelevarea probelor va depinde de numărul locuitorilor din zona de distributie.