Ploiești, 6 iunie 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova intră într-o nouă fază. 21 de lucrări importante, scoase la licitație de Hidro Prahova S.A.

Hidro Prahova S.A., operatorul regional de servicii publice pentru alimentare cu apă din județul Prahova, anunță că Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020, se apropie de o etapă crucială. Pentru 21 de lucrări care au fost scoase la licitație, data limită de depunere a ofertelor este stabilită între 6 și 19 iunie.

„Aceste lucrări sunt de o importanță majoră pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova. Suntem în grafic cu implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova. Jumătate din lucrările lansate în licitație au deja realizate proiectele tehnice, urmând ca, după atribuire, să intre direct în execuţie. Așteptăm încheierea procedurilor de atribuire și începerea lucrărilor. În paralel, lucrăm și la demararea procedurilor de achiziții pentru restul lucrărilor din proiect”, a declarat Dorin Ilian Leţea, directorul general al Hidro Prahova S.A.

Lucrările scoase la licitație sunt:

1.         Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Câmpina și Poiana Câmpina.

2.         Construirea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni.

3.         Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Slănic, Vărbilău și Ștefești.

4.         Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Aluniș și Bertea.

5.         Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vălenii de Munte și Cerașu.

6.         Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Urlați, Mizil, Albești Paleologu și Tomșani.

7.         Execuția rețelelor de canalizare în Cărbunești, Păcureți, Bălțești, Șoimari, Surani, Ariceștii Zeletin.

8.         Construirea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Adunați, Provița de Sus și Provița de Jos.

9.         Execuția rețelelor de canalizare în Șirna și Poenarii Burchii.

10.       Înființarea frontului de captare Albești Paleologu-Dumbrava, stație de tratare și conductă de aducțiune pentru alimentare cu apă în localitățile Albești Paleologu, Dumbrava, Drăgănești, Mizil, Baba Ana, Fântânele, Vadu Săpat.

11.       Execuția lucrărilor de retehnologizare și automatizare la stații de tratare, rezervoare și stații de pompare în Câmpina, Bănești, Telega și Provița de Sus.

12.       Reabilitarea surselor de apă, aducțiunilor, stațiilor de tratare și rezervoarelor în orașele Sinaia și Comarnic.

13.       Reabilitarea conductei de aducțiune Măneciu-Văleni, a stației de pompare Văleni și a gospodăriei de apă Trăistari.

14.       Reabilitarea captării pârâului Azuga și retehnologizarea stației de tratare și stației de pompare Azuga.

15.       Reabilitarea surselor de apă, aducțiunii, stațiilor de tratare, rezervoarelor și stațiilor de pompare în Slănic.

16.       Reabilitarea frontului de captare Bălțești, retehnologizarea stației de tratare Cărbunești și înlocuirea rezervorului de înmagazinare V = 5000 mc Băicoi.

17.       Extinderea fronturilor de captare și retehnologizarea stațiilor de tratare în Șirna, Poienarii Burchii, Tinosu, Fulga, Sălciile, Gherghița, Balta Doamnei.

18.       Realizarea unei stații noi de epurare pentru aglomerarea Păcureți-Șoimari-Surani-Ariceștii Zeletin-Cărbunești și aglomerarea Bălțești-Podenii Noi.

19.       Realizarea unei stații noi de epurare pentru aglomerarea Slănic-Vărbilău-Aluniș-Bertea-Ștefești.

20.       Realizarea unei stații noi de epurare pentru aglomerările Șirna și Poienarii Burchii.

21.       Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Băicoi, Scorțeni, Bănești - Urleta și Telega.

După încheierea perioadei de depunere a ofertelor, va urma procesul de evaluare a acestora, desemnarea câștigătorilor și semnarea contractelor.

*****

Hidro Prahova S.A. derulează, în prezent, cel mai mare proiect de investiții în infrastructura de apă și canalizare din județul Prahova din ultimii 30 de ani. Valoarea totală a acestuia se ridică la aproximativ 690 milioane de euro (3,4 miliarde de lei), dintre care 85% sunt fonduri europene nerambursabile. Lucrările incluse în acest proiect vor fi finalizate până în noiembrie 2025.

Proiectul vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 42 de localități din județul Prahova: Adunați, Albești Paleologu, Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga, Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, Bușteni, Câmpina, Cărbunești,  Cerașu, Comarnic,  Drăgănești, Dumbrava, Fulga, Gherghița, Izvoarele,  Mizil, Păcureți, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, Provița de Jos,   Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani, Telega, Tinosu, Tomșani, Urlați, Vălenii de Munte și Vărbilău.

Aproape 100 de mii de  locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă față de capacitățile existente astăzi și aproximativ 200 de mii vor fi racordați la canalizare și/sau vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate. În același timp, reducem pierderile din rețeaua de apă și infiltrațiile în rețeaua de canalizare. Această investiție ne va permite să fim, ca județ, pe primul loc în România din perspectiva acoperirii și calității sistemelor de apă-canal.

Hidro Prahova S.A. se angajează să continue să îmbunătățească și să modernizeze infrastructura de apă și apă uzată din județul Prahova, pentru a asigura servicii de calitate și acces la apă potabilă și canalizare pentru toți locuitorii.

SUCURSALE
HIDRO PRAHOVA S.A.

Prezentare

Băicoi
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29
Email : baicoi@hidroprahova.ro
Blejoi
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi
Email : blejoi@hidroprahova.ro
Breaza
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Email: breaza@hidroprahova.ro
Buşteni - Azuga
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Email: busteni@hidroprahova.ro
Câmpina
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18
Email: campina@hidroprahova.ro
Comarnic
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100
Email: comarnic@hidroprahova.ro
Mizil
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Email: mizil@hidroprahova.ro
Plopeni
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A
Email: plopeni@hidroprahova.ro
Sinaia
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2
Email: sinaia@hidroprahova.ro
Slănic
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33
Email: slanic@hidroprahova.ro
Urlaţi
Telefon : 0244 / 271.221
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Email: urlati@hidroprahova.ro
Vălenii de Munte
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1
Email: valeni@hidroprahova.ro
Societatea HIDRO PRAHOVA SA realizează analize fizico-chimice si bacteriologice pentru apă potabilă, prin laboratoarele specializate din Câmpina, Sinaia (Oppler) si Fântânele (Mizil), pe bază de comandă sau cerere, din partea tuturor celor interesati. Probele vor fi prelevate de solicitanti din surse proprii, în conditii comunicate în prealabil de către personalul de laborator.

Laboratoarele Societatea HIDRO PRAHOVA SA sunt înregistrate la Ministerul Sănătătii, în vederea efectuării monitorizării de control a calitătii apei potabile. Procedurile de verificare se derulează în conformitate cu programele de monitorizare prevăzute de legislatia în vigoare.

În plus, calitatea apei produse si distribuite de Societatea HIDRO PRAHOVA SA este verificată si prin Directia de Sănătate Publică Prahova, care efectuează analize fizico-chimice si bacteriologice, conform monitorizării de audit. Valorile indicatorilor de calitate pentru apa potabilă trebuie să se încadreze în prevederile Legii apei potabile nr.458/2002, completată si modificată prin Legea 311/2004.

Pentru monitorizarea calitătii apei la iesirea din statia de tratare, frecventa de prelevare a probelor si parametrii indicatori pentru monitorizarea de control se realizeaza în functie de volumul de apă mediu produs în mc/zi. În privinta monitorizării apei la consumator, prelevarea probelor va depinde de numărul locuitorilor din zona de distributie.