Societatea HIDRO PRAHOVA SA lansează un nou apel către abonați, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare 

 

  Adrian Semcu, Director General Hidro Prahova S.A.

 

”Estimăm că lucrările la canalizare în Vălenii de Munte vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an”

Domnule director Adrian Semcu, spuneţi-ne ce cuprinde, în linii mari, investiţia de realizare a canalizării la Vălenii de Munte?

Contractul de Lucrări CL 8 – Extindere reţea de canalizare în oraşele Câmpina, Băneşti şi Vălenii de Munte, judeţul Prahova, ce a fost atribuit iniţial, în urma unei proceduri de licitaţie, în luna octombrie 2013, societăţii prahovene Cast SRL, a prevăzut iniţial investiţii în infrastructura de apă uzată din oraşul Vălenii de Munte, respectiv extinderea reţelei de canalizare cu 28,7 km, 10 staţii de pompare apă uzată şi 3,1 km de conducte de refulare. Trebuie precizat că sursa de finanţare este reprezentată în procent de 79,69% din fonduri de coeziune, 12,19% de la bugetul de stat, 1,87% din bugetul local, iar contribuţia Hidro Prahova S.A. este de 6,25%.

Ce rol are Hidro Prahova în derularea investiţiei de introducere a canalizării, ce rol are administraţia locală, în speţă Primăria Vălenii de Munte?

Operatorul Regional Hidro Prahova S.A. are rolul de entitate contractantă, prin intermediul căreia se derulează achiziţia şi, ulterior, investiţia.

Aşadar, Hidro Prahova S.A., prin Unitatea de Implementare a Proiectului, este responsabilă cu alegerea unui operator economic dintre cei care depun oferte, respectând toate prevederile legale în materia achiziţiilor publice şi, totodată, cu managerierea contractului de lucrări prin care se desfăşoară investiţia. În ceea ce priveşte Primăria oraşului Vălenii de Munte, ca beneficiar final al proiectului de investiţii, rolul acesteia este de a acorda sprijin activităţii derulate de către constructor şi Hidro Prahova S.A., prin Unitatea de Implementare a Proiectului, prin asigurarea amplasamentelor pentru lucrările ce vor fi edificate, emiterea în termen a autorizaţiilor, avizelor, participarea la comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor.

Care sunt termenele prevăzute iniţial pentru realizarea acestei investiţii?

Termenul prevăzut iniţial pentru realizarea acestei investiţii a fost iulie 2016 (inclusiv Perioada de Notificare a Defecţiunilor), bineînţeles în cazul în care fostul constructor nu ar fi sistat lucrările în anul 2015, la un progres fizic de aproximativ 66% la nivelul întregului contract de lucrări, respectiv aproape 92% pentru sectorul aferent lucrărilor din oraşul Vălenii de Munte.

De ce nu s-au respectat aceste termene?

În luna octombrie a anului 2015, antreprenorul Cast SRL a transmis o înştiinţare de reziliere a Contractului de Lucrări CL 8, pe care noi am considerat-o nefondată, atenţionând totodată antreprenorul de potenţialele pericole generate de sistarea unilaterală a lucrărilor, în condiţiile în care o parte din lucrările executate nu respectau condiţiile de siguranţă a cetăţenilor şi autovehiculelor, prin neaducerea structurii rutiere la starea iniţială.

După mai multe încercări de a identifica o soluţie pe cale amiabilă de a continua lucrările (am propus inclusiv varianta finalizării lucrărilor de către subantreprenorul care a executat efectiv lucrările din oraş), în luna iunie a anului 2016, ne-am adresat, în conformitate cu prevederile clauzelor contractuale, Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, solicitând îndepărtarea efectelor rezilierii unilaterale de către antreprenorul Cast SRL a Contractului de Lucrari CL 8 şi continuarea executării de către acesta a obligaţiilor ce îi revin din contract. Litigiul existent între societatea noastră şi Cast SRL a fost soluţionat prin sentinţa arbitrală nr. 8/17.01.2017, tribunalul arbitral respingând acţiunea iniţiată de către Hidro Prahova S.A. Trebuie precizat că această sentinţă arbitrală este definitivă şi obligatorie. Totuşi, în conformitate cu prevederile legale, societatea Hidro Prahova S.A. a promovat o acţiune în anulare împotriva acestei sentinţe arbitrale. Curtea de Apel Bucureşti a menţinut sentinţa arbitrală, iar în prezent, soluţionarea recursului declarat de către societatea noastră împotriva acestei hotărâri se află pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, cu prim termen de judecată în februarie 2020.

- Poate lăsa un executant investiţia cum şi când vrea el? Ce s-a întâmplat după retragerea firmei?

În toate contractele de lucrări de tip FIDIC există o serie de clauze ce pot fi invocate pentru rezilierea contractului fie de către antreprenor, fie de către beneficiar. Aşa cum am afirmat anterior, am susţinut permanent că motivele invocate de către fostul constructor au fost nefondate. Cea mai bună soluţie ar fi fost reîntoarcerea acestuia în şantier şi finalizarea  lucrărilor. Din păcate, instanţa arbitrală a admis contrariul şi, astfel, a legitimat această reziliere unilaterală a antreprenorului.


După efectuarea unei expertize tehnice judiciare privind lucrările efectuate de către fostul antreprenor şi stabilirea valorii acestora, am fost în măsură să elaborăm documentaţia de atribuire pentru restul lucrărilor rămase de executat, inclusiv cele din oraşul Vălenii de Munte, lucrări ce au fost scoase la licitaţie în luna mai 2018. Din nefericire, la acel moment nu a fost depusă nicio ofertă, motiv pentru care am încercat să iniţiem o procedură simplificată, o negociere, tocmai pentru a reduce termenele şi pentru a grăbi semnarea contractului cu un nou constructor, în vederea finalizării lucrărilor. Din discuţiile pe care le-am avut atât cu reprezentanţii Agenţiei pentru Achizţii Publice, cât şi cu cei ai Autorităţii de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în ciuda justificărilor repetate pe care le-am prezentat privind urgenţa atribuirii lucrărilor rămase de executat, aceştia au recomandat reluarea unei proceduri de licitaţie deschisă, în caz contrar existând riscul declarării neeligibile a cheltuielilor şi pierderii finanţării europene nerambursabile pentru lucrările în discuţie.

Trebuie precizat că, din cauza nenumăratelor modificări legislative aduse în materia achiziţiilor publice, abia la începutul lunii februarie 2019, Agenţia pentru Achizţii Publice a acceptat noua documentaţie de atribuire, moment în care am putut publica anunţul de participare în platforma SICAP. Vă putem informa că până la data limită de depunere a ofertelor, un singur ofertant a depus ofertă. În prezent, comisia de evaluare din cadrul societăţii analizează documentele depuse în cadrul acestei oferte şi verifică conformitatea cu prevederile documentaţiei de atribuire. Aşadar, în măsura în care oferta respectivă este declarată conformă, estimăm ca cel târziu în cursul lunii mai să putem semna contractul şi, implicit, să înceapă execuţia lucrărilor rămase de executat, cu prioritate în oraşul Vălenii de Munte.

- Anumite zone din Vălenii de Munte au rămas cu lucrările neîncepute sau, mai rău, cu lucrările începute şi neterminate. Ce le puteţi spune oamenilor din aceste cartiere care cred că au fost abandonaţi?

În primul rând, aşa cum am afirmat şi anterior, lucrările au fost abandonate independent de voinţa noastră; am încercat chiar şi ajungerea la o înţelegere cu fostul antreprenor pentru a nu stagna lucrările, însă acest lucru nu a fost posibil, circumstanţele nefiind unele favorabile.
Cu această ocazie, în numele societăţii Hidro Prahova S.A., ne cerem încă o dată scuze tuturor locuitorilor din oraşul Vălenii de Munte din zonele unde lucrările nu sunt finalizate şi unde există un real disconfort, creat de faptul că antreprenorul Cast SRL a decis rezilierea unilaterală a contractului şi îi asigurăm că întreprindem toate diligenţele legale pentru a continua cu un alt constructor şi pentru a finaliza, cu celeritate, lucrările de investiţii rămase de executat.

- Care este concluzia, când se va încheia investiţia de introducere a canalizării în oraşul Vălenii de Munte şi când va deveni funcţională?

Având în vedere restul lucrărilor rămase de executat în oraşul Vălenii de Munte, respectiv 1,1 km reţea de canalizare, 10 staţii de pompare apă uzată şi 0,45 km conducte de refulare, în condiţiile în care contractul se semnează până la sfârşitul lunii mai şi beneficiind atât de sprijinul autorităţilor locale, cât şi de cel al Consiliului Judeţean Prahova, în obţinerea documentelor ce se impun a fi emise de către acestea, estimăm că lucrările din Vălenii de Munte vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an. Totodată, este important de ştiut că, în prezent, staţia de epurare a apelor uzate din Vălenii de Munte, construită în cadrul Contractului de Lucrări CL 3 – Reabilitarea şi extinderea SEAU Vălenii de Munte, Mizil şi Urlaţi, Jud. Prahova, se află în procedura de recepţie la terminarea lucrărilor.

Sursa: Ziarul Vălenii de Munte

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Sucursale Hidroprahova S.A.

Harta sucursalelor Hidro Prahova

Băicoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29

Blejoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi

Breaza

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B

Buşteni - Azuga

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A

Câmpina

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18

Comarnic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100

Mizil

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A

Plopeni

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A

Sinaia

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2

Slănic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33

Urlaţi

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153

Vălenii de Munte

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1