Societatea HIDRO PRAHOVA SA lansează un nou apel către abonați, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare 

 

Autorizatii  de  mediu  si  de  gospodarire  a  apelor  aferente sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din aria de oprare a Societatii Hidro Prahova SA

Nr.

Localitate

Autorizatie de mediu

Autorizatie de gospodarire a apelor

1

Azuga

PH-425/22.09.2011- 22.09.2021 AP

PH-426/22.09.2011- rev.20.06.2019 AU

74/17.04.2019 privind alimentarea cu apa  Azuga-28.02.2021

2

Busteni

PH-488/27.10.2011- rev 09.04.2015-27.10.2021 AP

PH-487/27.10.2011- rev 20.06.2019 AU

199/30.09.2019 privind alimentarea cu apa  Busteni-28.02.2021

3

Sinaia

PH 609/28.11.2011-28.12.2021 AP

PH 577/12.12.2011 rev. 23.09.2019-12.12.2021 AU

72/17.04.2019 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate Sinaia 28.02.2021

4

Comarinc

PH 146/08.04.2013- 20.06.2019 cu viza anuala  AP

PH 145/08.04.2013-31.12.2014- 08.04.2023 AU

68/10.04.2019 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate Comarnic-28.02.2021

5

Breaza

PH 42/30.01.2012 – 30.01.2022 AP, include si com Adunati

PH 50/02.02.2012 rev 20.06.2019 AU

248/05.12.2019  privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate Breaza 28.02.2021 modifica 67/10.04.2019  

6

Campina

PH 41/17.01.2011-17.01.2021 AP

PH 341/30.09.2010 rev -18.11.2019 AU

64/09.04.2019 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate Campina -28.02.2021

7

Baicoi

PH  332/28.07.2011-28.07.2021 AP, rev. 28.08.2019

PH  228/12.09.2019

6101/31.05.2018 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate Baicoi 31.05.2021

8

Plopeni

PH  159/22.07.2019 AP

PH 87/03.09.2018 AU - 03.09.2023

127/25.06.2019 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate Plopeni 20.06.2021

9

Urlati

PH 512/04.11.2011-04.11.2021 Apostolache,Baltesti,Podenii Vechi, Gornet

PH 511/04.11.2011 rev.23.07.2019 AU

62/09.04.2019 - privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate Urlati 28.02.2021

10

Mizil

PH 532/18.11.2011-18.11.2021 AP

PH 213/17.07.2014-rev 04.06.2019,

63/09.04.2019 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate Mizil 28.02.2021

11

Slanic

PH 537/21.11.2011 rev 15.01.2016-21.11.2021 si com Stefesti, Izvoarele

PH 536/21.11.2011 rev 29.10.2014-21.11.2021 AU

17/06.02.2019 privind alimentare cu apa si canalizare (Stefesti Izvoarele) 01.02.2021

12

Valenii de Munte

PH 215/30.05.2013–30.05.2023si Predeal Sarari,Aricesti Zeletin,SuraniAP

PH 113/30.03.2012 rev 12.07.2019 AU

65/09.04.2019 privind alimentarea cu apa Valenii de Munte 28.02.2021

13

Albesti Paleologu

PH313/06.11.2019 – 30.10.2024 AP

65/16.04.2018- alimentare cu apa  valabila  15.04.2020, in procedura de reautorizare

14

Apostolache

PH 172/24.11.2016 – 24.11.2021 AP

178/26.09.2018-alimentare cu apa valabila 01.10.2020

15

Baba Ana

PH 182/12.08.2019-12.08.2024 AP

PH 75/02.08.2018-AU - 02.08.2023

30/13.02.2019- alimentare cu apa  valabila  15.12.2021

16

Balta Doamnei

PH 20/12.03.2018 AP-12.03.2023

7/31.01.2019- alimentare cu apa valabila 25.01.2021

17

Banesti

PH 340/30.09.2010 -30.09.2020 AP

240/03.12.2018 alimentare cu apa valabila 30.12.2020

18

Bertea

PH 10/13.01.2014- rev. 11.01.2019 valabila cu viza anuala

53/25.03.2019- alimentare cu apa  valabila 30.03.2021

19

Boldesti-Gradiste

PH 157/22.07.2019 -22.07.2024-AP

166/14.09.2018 alimentare cu apa valabila 15.09.2020

20

Blejoi

Se va depune doc pt autorizare

164/01.08.2019-alimentare cu apa si canalizare valabila 31.07.2021

21

Brebu

PH 301/18.07.2012- 18.07.2022 dec transf 1845/2017 AP

PH 87/10.03.2014- revizuit  21.02.2019 AU, pt reautorizare

222/01.11.2019-alimentare cu apa  valabila 01.11.2021

22

Carbunesti

PH 48/17.05.2017 -17.05.2022 AP

45/24.03.2020-alimentare cu apa  valabila 15.03.2020

23

Calugareni

PH 23/21.03.2018 -21.03.2023 AP

13/02.02.2019-alimentare cu apa  valabila 01.02.2021

24

Cerasu

PH 171/06.08.2019 valabila cu viza anuala

27/11.02.2019-alimentare cu apa  valabila 01.02.2021

25

Ceptura

PH 62/03.02.2009- rev. 31.01.2019 AP, viza anuala

PH 263/02.07.2012-02.07.2022 AU;decizie transf HPH 14419/17.12.2018, depus cerere revizuire

184/18.09.2019-alimentare cu apa valabila 16.09.2021

26

Ciorani

PH 243/24.09.2019 – 24.09.2024

23/07.02.2019-alimentare cu apa-15.02.2021

27

Cocorastii Colt

In procedura de reautorizare

18/07.02.2019-alimentare cu apa 31.01.2021

27

Chiojdeanca

PH 89/21.08.2017- 21.08.2022 AP

128/25.06.2019-alimentare cu apa valabila 15.06.2022

28

Cosminele

Nu necesita autorizare; aut ga e parte componenta a d ctiei pt obt. AUM

Nu necesita aut g a conf adr SGA nr 867/2016

29

Dambovicioara

Dupa obtinere autorizatie de gospodarire a apelor

In procedura de reautorizare

30

Draganesti

PH 201/30.08.2014- 30.08.2024 AP

66/16.04.2018 alimentare cu apa valabila 15.04.2020, in procedura de reautorizare

31

Dumbrava

PH 276/15.10.2019- valabila 15.10.2024

228/15.11.2018 alimentare cu apa valabila 15.11.2020 –

32

Dumbravesti

PH 165/05.08.2019 AP valabila 05.08.2024

- vezi Plopeni

33

Fantanele

PH 202/30.08.2009 -30.08.2024 AP

PH 56/12.02.2020 valabila cu viza anuala

268/24.12.2019,(include Vadu Sapat) privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate 15.12.2021

34

Fulga

PH 71/06.05.2019, valabila 06.05.2024

24/07.02.2019 alimentare cu apa 15.02.2021

35

Gherghita

PH 61/04.07.2018– 04.07.2023 AP

48/20.03.2018 alimentare cu apa valabila  30.03.2020, in procedura de reautorizare

36

Gornet Cricov

PH-172 din 07.08.2019-07.08.2024

14/02.02.2019 alimentare cu apa  valabila 01.02.2021

37

Gura Vadului si Jugureni

PH 361/11.12.2019 valabila cu viza anuala

PH 79 / 09.05.2019 – AU valabila cu viza anuala

16/06.02.2019 alimentare cu apa in Jugureni,Gura Vadului  si canalizare in Gura Vadului 01.02.2021

38

Magureni

PH 105/31.03.2020 valabila cu viza anuala

169/12.08.2019canalizare si statie de epurare 24.11.2022

39

Manesti

Neautorizat inca- sistem de alimentare incomplet

Neautorizat inca- sistem de alimentare incomplet

40

Podenii Noi

 PH-186 din 20.08.2019-20.08.2024

33/20.02.2019 alimentare cu apa  valabila 01.03.2021

41

 Poienarii Burchi

PH 158/22.07.2019- 22.07.2024

21/07.02.2019 alimentare cu apa valabila 15.02.2021

42

  Poiana Campina

PH 442/04.10.2011- 04.10.2021

29/12.02.2019 alimentare cu apa  valabila 15.02.2021

43

Salciile

PH 25/20.01.2014 – 11.01.2019 AP, rev viza anuala

PH 72/31.07.2018 – AU valabila 31.07.2023

217/30.10.2019 alimentare cu apa valabila 01.11.2021,

44

Scorteni

PH 50/17.05.2017-17.05.2022 AP

252/27.12.2018alimentare cu apa valabila  1.12.2020 

45

Sirna

PH 192/27.08.2019–27.08.2024 AP

22/07.02.2019 alimentare  cu apa valabila  15.02.2021

46

Tataru

PH 2/ 03.01.2019 –AU valabila 03.01.2024

118/18.07.2018 alimentare cu apa valabila 01.07.2020

47

Teisani

PH  457/16.12.2010 –16.12.2020 AP

253/27.12.2018 alimentare cu apa valabila 01.11.2020

48

Telega

PH 203/30.08.2019- 30.08.2024

73/02.05.2018 alimentare cu apa valabila 02.05.2021

49

Tomsani

PH 53/23.05.2017- 23.05.2022, AP

15/06.02.2019 alimentare cu apa valabila 01.02.2021

50

Tinosu

PH 49/17.05.2017 – 17.05.2022 AP

254/27.12.2018 privind alimentarea cu apa 01.12.2020

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Sucursale Hidroprahova S.A.

Băicoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29

Blejoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi

Breaza

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B

Buşteni - Azuga

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A

Câmpina

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18

Comarnic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100

Mizil

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A

Plopeni

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A

Sinaia

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2

Slănic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33

Urlaţi

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153

Vălenii de Munte

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1