Stabilirea cantitatilor de apa furnizate se face pe baza inregistrarilor aparatelor de masura sau in sistem pausal pentru utilizatorii necontorizati.

Citirea contoarelor se face lunar sau trimestrial ( vezi contorizare).

Consumul in sistem pausal se stabileste in conformiate cu prevederile Ordinului N29/1993, in functie de tipul instalatiei interioare , numar de persoane si alte tipuri de consumuri evidentiate prin verificarea operatorului si declaratia pe propria raspundere a utilizatorului ( vezi pausal).

Pentru imobilele nelocuite temporar contractul se suspenda pe aceasta perioada la cererea utilizatorului , procedandu-se la inchiderea bransamentului prin aplicare de sigiliu. Costurile operatiunilor de inchidere / deschidere a bransamentului sunt suportate de catre utilizator. In cazul in care, din cauze tehnice, nu se poate realiza inchiderea bransamentului, se va factura, pe perioada nelocuirii imobilului , o cantitate de apa de 2,4 mc /luna.

Stabilirea cantităţii de apă uzată preluată de canalizarea publică se face în felul următor:

Pentru consumatori casnici – individuali şi din asociaţii de proprietari / locatari, cantitatea de apă uzată se stabileşte ca fiind 90% din cantitatea de apă potabilă consumată.

Pentru agenţi economici şi instituţii, cantitatea de apă uzată se stabileşte în felul următor:

a) pentru consumatorii care se alimentează cu apă din reţeaua publică, cantitatea de apă uzată se stabileşte ca fiind 100% din cantitatea de apă potabilă consumată. Excepţie fac acei consumatori la care, prin specificul activităţii lor, apa nu se restituie în întregime la canalizare (industria alimentară, industria de transporturi feroviare şi navale), pentru care cantitatea de apă uzată evacuată se va stabili pe bază de contract .

b) pentru consumatorii care se alimentează din surse proprii de apă şi care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare, cantitatea de apă uzată se va stabili pe baza înregistrării contorului care contorizează apa preluată din sursă.”

SUCURSALE
HIDRO PRAHOVA S.A.

Prezentare

Băicoi
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29
Email : baicoi@hidroprahova.ro
Blejoi
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi
Email : blejoi@hidroprahova.ro
Breaza
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Email: breaza@hidroprahova.ro
Buşteni - Azuga
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Email: busteni@hidroprahova.ro
Câmpina
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18
Email: campina@hidroprahova.ro
Comarnic
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100
Email: comarnic@hidroprahova.ro
Mizil
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Email: mizil@hidroprahova.ro
Plopeni
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A
Email: plopeni@hidroprahova.ro
Sinaia
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2
Email: sinaia@hidroprahova.ro
Slănic
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33
Email: slanic@hidroprahova.ro
Urlaţi
Telefon : 0244 / 271.221
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Email: urlati@hidroprahova.ro
Vălenii de Munte
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1
Email: valeni@hidroprahova.ro
Societatea HIDRO PRAHOVA SA realizează analize fizico-chimice si bacteriologice pentru apă potabilă, prin laboratoarele specializate din Câmpina, Sinaia (Oppler) si Fântânele (Mizil), pe bază de comandă sau cerere, din partea tuturor celor interesati. Probele vor fi prelevate de solicitanti din surse proprii, în conditii comunicate în prealabil de către personalul de laborator.

Laboratoarele Societatea HIDRO PRAHOVA SA sunt înregistrate la Ministerul Sănătătii, în vederea efectuării monitorizării de control a calitătii apei potabile. Procedurile de verificare se derulează în conformitate cu programele de monitorizare prevăzute de legislatia în vigoare.

În plus, calitatea apei produse si distribuite de Societatea HIDRO PRAHOVA SA este verificată si prin Directia de Sănătate Publică Prahova, care efectuează analize fizico-chimice si bacteriologice, conform monitorizării de audit. Valorile indicatorilor de calitate pentru apa potabilă trebuie să se încadreze în prevederile Legii apei potabile nr.458/2002, completată si modificată prin Legea 311/2004.

Pentru monitorizarea calitătii apei la iesirea din statia de tratare, frecventa de prelevare a probelor si parametrii indicatori pentru monitorizarea de control se realizeaza în functie de volumul de apă mediu produs în mc/zi. În privinta monitorizării apei la consumator, prelevarea probelor va depinde de numărul locuitorilor din zona de distributie.