Stabilirea cantitatilor de apa furnizate se face pe baza inregistrarilor aparatelor de masura sau in sistem pausal pentru utilizatorii necontorizati.

Citirea contoarelor se face lunar sau trimestrial ( vezi contorizare).

Consumul in sistem pausal se stabileste in conformiate cu prevederile Ordinului N29/1993, in functie de tipul instalatiei interioare , numar de persoane si alte tipuri de consumuri evidentiate prin verificarea operatorului si declaratia pe propria raspundere a utilizatorului ( vezi pausal).

Pentru imobilele nelocuite temporar contractul se suspenda pe aceasta perioada la cererea utilizatorului , procedandu-se la inchiderea bransamentului prin aplicare de sigiliu. Costurile operatiunilor de inchidere / deschidere a bransamentului sunt suportate de catre utilizator. In cazul in care, din cauze tehnice, nu se poate realiza inchiderea bransamentului, se va factura, pe perioada nelocuirii imobilului , o cantitate de apa de 2,4 mc /luna.

Stabilirea cantităţii de apă uzată preluată de canalizarea publică se face în felul următor:

Pentru consumatori casnici – individuali şi din asociaţii de proprietari / locatari, cantitatea de apă uzată se stabileşte ca fiind 90% din cantitatea de apă potabilă consumată.

Pentru agenţi economici şi instituţii, cantitatea de apă uzată se stabileşte în felul următor:

a) pentru consumatorii care se alimentează cu apă din reţeaua publică, cantitatea de apă uzată se stabileşte ca fiind 100% din cantitatea de apă potabilă consumată. Excepţie fac acei consumatori la care, prin specificul activităţii lor, apa nu se restituie în întregime la canalizare (industria alimentară, industria de transporturi feroviare şi navale), pentru care cantitatea de apă uzată evacuată se va stabili pe bază de contract .

b) pentru consumatorii care se alimentează din surse proprii de apă şi care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare, cantitatea de apă uzată se va stabili pe baza înregistrării contorului care contorizează apa preluată din sursă.”

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Harta sucursale

Harta sucursalelor Hidro Prahova

Băicoi

Adresa : Str. Republicii nr. 29
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500

Blejoi

Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi
Telefon : 0244 / 327.100

Breaza

Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930

Buşteni - Azuga

Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978

Câmpina

Adresa : Calea Doftanei nr.18
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051

Comarnic

Adresa : Str. Republicii 98-100
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895

Mizil

Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237

Plopeni

Adresa:Str. Independetei nr. 1A
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478

Sinaia

Adresa :Str. Avram Iancu nr. 2
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079

Slănic

Adresa : Str. 23 August nr. 33
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095

Urlaţi

Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108

Vălenii de Munte

Adresa : Str. Berevoiesti nr. 8
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200