INFRASTRUCTURA DE APĂ

Sistemul de alimentare cu apă potabilă al S.C HIDRO PRAHOVA S.A cuprinde ansamblul construcțiilor, terenurilor, instalațiilor tehnologice și echipamentelor funcționale, inclusiv dotările specifice prin care se realizează acest serviciu public. Componentele din cadrul sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aflate în exploatare se referă la: captări, conducte de aducțiune, stații de tratare, stații de pompare, rezervoare de înmagazinare, conducte de transport și distribuție a apei (inclusiv bransamente și apometre), racorduri, colectoare de canalizare, stații de pompare și stații de epurare.

SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ
HIDRO PRAHOVA preia 35 % din apa introdusă în sistem din surse de subteran și de suprafață, aflate în administrarea A.N Apele Române R.A, prin intermediul forajelor, captărilor cu drenuri, captărilor din izvoare sau prin captări de mal/albie.

Pentru localitățile care nu beneficiază de surse de apă proprii, S.C HIDRO PRAHOVA cumpără apa tratată din stațiile furnizorilor - SC ESZ SA Prahova, S.C Hidro Jepi S.A și Parcul Industrial Vălenii de Munte, prin intermediul unor branșamente la conductele de aducțiune și transport apă. Conductele de aducțiune, cu o lungime totală de 206,148 km, fac legătura între captări, stațiile de tratare și rezervoarele de înmagazinare a apei.

• Stațiile de tratare

HIDRO PRAHOVA are în exploatare 7 stații de tratare pentru apa de suprafață, în orașele Azuga, Sinaia, Comarnic, Câmpina și Slănic, dar și 44 stații de clorinare. În cadrul acestor stații se realizează tratarea apei brute preluată din sursele de suprafață și dezinfecția apei captată din izvoare sau prin foraje.

Cea mai mare capacitate este înregistrată la stația de tratare a apei din Câmpina - 450 l/s.

Statia de tratare a apei potabile Voila - Campina
statia de tratare a apei potabile voila
• Rezervoare de înmagazinare
Pentru înmagazinarea apei, HIDRO PRAHOVA dispune de 122 rezervoare, grupate pe 89 de amplasamente. Volumul total de apă ce poate fi înmagazinat este de 75.620 mc.

• Stații de pompare și repompare
Pentru 32 de localități din aria de operare (8 din zona urbană și 24 din mediul rural), pomparea apei potabile în rețelele de distribuție ale localităților se realizează prin intermediul a 83 de stații de pompare și repompare.

• Rețelele de transport și distribuție
Transportul apei potabile către rețelele de distibuție a apei se realizează prin intermediul conductelor, a căror lungime totală este de 164,543 km. Rețeaua de distribuție are o lungime de 1.621,348 km și alimentează 70.024 branșamente (66.343 – clienți casnici, 2.830 - agenți economici și 851 - instituții publice). La nivel de branșament, gradul de contorizare este de 92,22 %. În anul 2016, volumul de apă livrat către consumatori a fost de 8.883 mii mc.

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Harta sucursale

Harta sucursalelor Hidro Prahova

Băicoi

Adresa : Str. Republicii nr. 29
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500

Blejoi

Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi
Telefon : 0244 / 327.100

Breaza

Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930

Buşteni - Azuga

Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978

Câmpina

Adresa : Calea Doftanei nr.18
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051

Comarnic

Adresa : Str. Republicii 98-100
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895

Mizil

Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237

Plopeni

Adresa:Str. Independetei nr. 1A
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478

Sinaia

Adresa :Str. Avram Iancu nr. 2
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079

Slănic

Adresa : Str. 23 August nr. 33
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095

Urlaţi

Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108

Vălenii de Munte

Adresa : Str. Berevoiesti nr. 8
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200