INFRASTRUCTURA DE APĂ

Sistemul de alimentare cu apă potabilă al S.C HIDRO PRAHOVA S.A cuprinde ansamblul construcțiilor, terenurilor, instalațiilor tehnologice și echipamentelor funcționale, inclusiv dotările specifice prin care se realizează acest serviciu public. Componentele din cadrul sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aflate în exploatare se referă la: captări, conducte de aducțiune, stații de tratare, stații de pompare, rezervoare de înmagazinare, conducte de transport și distribuție a apei (inclusiv bransamente și apometre), racorduri, colectoare de canalizare, stații de pompare și stații de epurare.

SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ
HIDRO PRAHOVA preia 35 % din apa introdusă în sistem din surse de subteran și de suprafață, aflate în administrarea A.N Apele Române R.A, prin intermediul forajelor, captărilor cu drenuri, captărilor din izvoare sau prin captări de mal/albie.

Pentru localitățile care nu beneficiază de surse de apă proprii, S.C HIDRO PRAHOVA cumpără apa tratată din stațiile furnizorilor - SC ESZ SA Prahova, S.C Hidro Jepi S.A și Parcul Industrial Vălenii de Munte, prin intermediul unor branșamente la conductele de aducțiune și transport apă. Conductele de aducțiune, cu o lungime totală de 206,148 km, fac legătura între captări, stațiile de tratare și rezervoarele de înmagazinare a apei.

• Stațiile de tratare

HIDRO PRAHOVA are în exploatare 7 stații de tratare pentru apa de suprafață, în orașele Azuga, Sinaia, Comarnic, Câmpina și Slănic, dar și 44 stații de clorinare. În cadrul acestor stații se realizează tratarea apei brute preluată din sursele de suprafață și dezinfecția apei captată din izvoare sau prin foraje.

Cea mai mare capacitate este înregistrată la stația de tratare a apei din Câmpina - 450 l/s.

Statia de tratare a apei potabile Voila - Campina
statia de tratare a apei potabile voila
• Rezervoare de înmagazinare
Pentru înmagazinarea apei, HIDRO PRAHOVA dispune de 122 rezervoare, grupate pe 89 de amplasamente. Volumul total de apă ce poate fi înmagazinat este de 75.620 mc.

• Stații de pompare și repompare
Pentru 32 de localități din aria de operare (8 din zona urbană și 24 din mediul rural), pomparea apei potabile în rețelele de distribuție ale localităților se realizează prin intermediul a 83 de stații de pompare și repompare.

• Rețelele de transport și distribuție
Transportul apei potabile către rețelele de distibuție a apei se realizează prin intermediul conductelor, a căror lungime totală este de 164,543 km. Rețeaua de distribuție are o lungime de 1.621,348 km și alimentează 70.024 branșamente (66.343 – clienți casnici, 2.830 - agenți economici și 851 - instituții publice). La nivel de branșament, gradul de contorizare este de 92,22 %. În anul 2016, volumul de apă livrat către consumatori a fost de 8.883 mii mc.

SUCURSALE
HIDRO PRAHOVA S.A.

Prezentare

Băicoi
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29
Email : baicoi@hidroprahova.ro
Blejoi
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi
Email : blejoi@hidroprahova.ro
Breaza
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Email: breaza@hidroprahova.ro
Buşteni - Azuga
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Email: busteni@hidroprahova.ro
Câmpina
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18
Email: campina@hidroprahova.ro
Comarnic
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100
Email: comarnic@hidroprahova.ro
Mizil
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Email: mizil@hidroprahova.ro
Plopeni
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A
Email: plopeni@hidroprahova.ro
Sinaia
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2
Email: sinaia@hidroprahova.ro
Slănic
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33
Email: slanic@hidroprahova.ro
Urlaţi
Telefon : 0244 / 271.221
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Email: urlati@hidroprahova.ro
Vălenii de Munte
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1
Email: valeni@hidroprahova.ro
Societatea HIDRO PRAHOVA SA realizează analize fizico-chimice si bacteriologice pentru apă potabilă, prin laboratoarele specializate din Câmpina, Sinaia (Oppler) si Fântânele (Mizil), pe bază de comandă sau cerere, din partea tuturor celor interesati. Probele vor fi prelevate de solicitanti din surse proprii, în conditii comunicate în prealabil de către personalul de laborator.

Laboratoarele Societatea HIDRO PRAHOVA SA sunt înregistrate la Ministerul Sănătătii, în vederea efectuării monitorizării de control a calitătii apei potabile. Procedurile de verificare se derulează în conformitate cu programele de monitorizare prevăzute de legislatia în vigoare.

În plus, calitatea apei produse si distribuite de Societatea HIDRO PRAHOVA SA este verificată si prin Directia de Sănătate Publică Prahova, care efectuează analize fizico-chimice si bacteriologice, conform monitorizării de audit. Valorile indicatorilor de calitate pentru apa potabilă trebuie să se încadreze în prevederile Legii apei potabile nr.458/2002, completată si modificată prin Legea 311/2004.

Pentru monitorizarea calitătii apei la iesirea din statia de tratare, frecventa de prelevare a probelor si parametrii indicatori pentru monitorizarea de control se realizeaza în functie de volumul de apă mediu produs în mc/zi. În privinta monitorizării apei la consumator, prelevarea probelor va depinde de numărul locuitorilor din zona de distributie.