INFRASTRUCTURA DE APĂ UZATĂ

• Rețelele de canalizare
În majoritatea localităților, rețelele de canalizare funcționează în sistem unitar. Excepție fac câteva zone din localitățile Câmpina și Bușteni, reprezentând 9 % din lungimea totală a rețelelor, ce au sisteme de canalizare separate pentru colectarea apelor pluviale de cele menajere. Lungimea totală a colectoarelor de canalizare este de 318,643 km, acestea preluând apele uzate provenite de la utilizatori prin 11.879 de racorduri (10. 235 – clienți casnici, 1345 – agenți economici și 299 - instituții publice).

• Stații de pompare
Până la punerea în funcțiune a stațiilor de pompare executate prin Proiectul POS Mediu, în aria de operare a societății HIDRO PRAHOVA se lucrează cu 13 stații de pompare, la Câmpina, Sinaia, Sălciile și Baba Ana.

• Stații de epurare
Tratarea apelor uzate se realizează în 14 stații de epurare, ale căror trepte de tratare și debite proiectate au următoarele caracteristici:
- Stații de epurare ape uzate (SEAU) cu treaptă mecanică, biologică și terțiară: Mizil (45 l/s),
Brebu (4 l/s);

SEAU Mizil - reactor biologic linia de epurare II în faza de aerare
SEAU Mizil reactor biologic
- Stații de epurare ape uzate cu treaptă mecanică și biologică: Sinaia (109 l/s), Breaza (54 l/s), Câmpina (150 l/s), Băicoi (40 l/s), Plopeni (65 l/s), Urlați (32 l/s), Slănic (15 l/s), Vălenii de Munte (3 stații cu 110,65 l/s), Fântânele (15 l/s);
- Stație epurare ape uzate cu treaptă mecanică: Poiana Câmpina (18 l/s).

O parte din stațiile de epurare, cum ar fi cele de la Sinaia, Breaza, Câmpina, Plopeni, Urlați și Vălenii de Munte, beneficiază de lucrări de extindere și modernizare finanțate din fonduri europene, investiții în curs de implementare prin proiectul ,,Fazarea proiectului – Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în jud. Prahova”.

În cadrul stațiilor de epurare din localitățile Sinaia, Câmpina, Breaza și Vălenii de Munte funcționează laboratoare specializate, în cadrul cărora se realizează monitorizarea de control pentru:

1. apele uzate, neepurate în punctul de control (cămin intrare);
2. apele uzate epurate mecanic;
3. apele uzate epurate biologic;
4. apele uzate epurate în punctul de evacuare spre emisar.

Aici sunt efectuate analize fizico-chimice pentru apele uzate – indicatori de calitate și analize fizico - chimice ale nămolului brut și stabilizat – parametrii chimici : pH, umiditate, indicele de volum, raport mineral/volatil, culoare și miros, conform reglementarilor în vigoare (HG 188/2002 actualizată, HG 352/2005 și prevederile AGA).
În cadrul stațiilor de tratare din Sinaia - Valea Dorului, Comarnic, Câmpina, Schiulești și Ștefești funcționează laboratoarele de apă care monitorizează permanent apa tratată pe fluxul tehnologic. Laboratoarele Opler - Sinaia, Câmpina și Fântânele - Mizil, înregistrate la Ministerul Sănătății, realizează monitorizarea de control a apei potabile distribuită consumatorilor, pe întreaga arie de operare a HIDRO PRAHOVA S.A, în conformitate cu prevederile Legii 458/2002 si HG 342/2013.

Laborator SEAU Mizil
laborator SEAU Mizil

SUCURSALE
HIDRO PRAHOVA S.A.

Prezentare

Băicoi
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29
Email : baicoi@hidroprahova.ro
Blejoi
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi
Email : blejoi@hidroprahova.ro
Breaza
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Email: breaza@hidroprahova.ro
Buşteni - Azuga
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Email: busteni@hidroprahova.ro
Câmpina
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18
Email: campina@hidroprahova.ro
Comarnic
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100
Email: comarnic@hidroprahova.ro
Mizil
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Email: mizil@hidroprahova.ro
Plopeni
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A
Email: plopeni@hidroprahova.ro
Sinaia
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2
Email: sinaia@hidroprahova.ro
Slănic
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33
Email: slanic@hidroprahova.ro
Urlaţi
Telefon : 0244 / 271.221
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Email: urlati@hidroprahova.ro
Vălenii de Munte
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1
Email: valeni@hidroprahova.ro
Societatea HIDRO PRAHOVA SA realizează analize fizico-chimice si bacteriologice pentru apă potabilă, prin laboratoarele specializate din Câmpina, Sinaia (Oppler) si Fântânele (Mizil), pe bază de comandă sau cerere, din partea tuturor celor interesati. Probele vor fi prelevate de solicitanti din surse proprii, în conditii comunicate în prealabil de către personalul de laborator.

Laboratoarele Societatea HIDRO PRAHOVA SA sunt înregistrate la Ministerul Sănătătii, în vederea efectuării monitorizării de control a calitătii apei potabile. Procedurile de verificare se derulează în conformitate cu programele de monitorizare prevăzute de legislatia în vigoare.

În plus, calitatea apei produse si distribuite de Societatea HIDRO PRAHOVA SA este verificată si prin Directia de Sănătate Publică Prahova, care efectuează analize fizico-chimice si bacteriologice, conform monitorizării de audit. Valorile indicatorilor de calitate pentru apa potabilă trebuie să se încadreze în prevederile Legii apei potabile nr.458/2002, completată si modificată prin Legea 311/2004.

Pentru monitorizarea calitătii apei la iesirea din statia de tratare, frecventa de prelevare a probelor si parametrii indicatori pentru monitorizarea de control se realizeaza în functie de volumul de apă mediu produs în mc/zi. În privinta monitorizării apei la consumator, prelevarea probelor va depinde de numărul locuitorilor din zona de distributie.