Societatea HIDRO PRAHOVA SA lansează un nou apel către abonați, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare 

 

INFRASTRUCTURA DE APĂ UZATĂ

• Rețelele de canalizare
În majoritatea localităților, rețelele de canalizare funcționează în sistem unitar. Excepție fac câteva zone din localitățile Câmpina și Bușteni, reprezentând 9 % din lungimea totală a rețelelor, ce au sisteme de canalizare separate pentru colectarea apelor pluviale de cele menajere. Lungimea totală a colectoarelor de canalizare este de 318,643 km, acestea preluând apele uzate provenite de la utilizatori prin 11.879 de racorduri (10. 235 – clienți casnici, 1345 – agenți economici și 299 - instituții publice).

• Stații de pompare
Până la punerea în funcțiune a stațiilor de pompare executate prin Proiectul POS Mediu, în aria de operare a societății HIDRO PRAHOVA se lucrează cu 13 stații de pompare, la Câmpina, Sinaia, Sălciile și Baba Ana.

• Stații de epurare
Tratarea apelor uzate se realizează în 14 stații de epurare, ale căror trepte de tratare și debite proiectate au următoarele caracteristici:
- Stații de epurare ape uzate (SEAU) cu treaptă mecanică, biologică și terțiară: Mizil (45 l/s),
Brebu (4 l/s);

SEAU Mizil - reactor biologic linia de epurare II în faza de aerare
SEAU Mizil reactor biologic
- Stații de epurare ape uzate cu treaptă mecanică și biologică: Sinaia (109 l/s), Breaza (54 l/s), Câmpina (150 l/s), Băicoi (40 l/s), Plopeni (65 l/s), Urlați (32 l/s), Slănic (15 l/s), Vălenii de Munte (3 stații cu 110,65 l/s), Fântânele (15 l/s);
- Stație epurare ape uzate cu treaptă mecanică: Poiana Câmpina (18 l/s).

O parte din stațiile de epurare, cum ar fi cele de la Sinaia, Breaza, Câmpina, Plopeni, Urlați și Vălenii de Munte, beneficiază de lucrări de extindere și modernizare finanțate din fonduri europene, investiții în curs de implementare prin proiectul ,,Fazarea proiectului – Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în jud. Prahova”.

În cadrul stațiilor de epurare din localitățile Sinaia, Câmpina, Breaza și Vălenii de Munte funcționează laboratoare specializate, în cadrul cărora se realizează monitorizarea de control pentru:

1. apele uzate, neepurate în punctul de control (cămin intrare);
2. apele uzate epurate mecanic;
3. apele uzate epurate biologic;
4. apele uzate epurate în punctul de evacuare spre emisar.

Aici sunt efectuate analize fizico-chimice pentru apele uzate – indicatori de calitate și analize fizico - chimice ale nămolului brut și stabilizat – parametrii chimici : pH, umiditate, indicele de volum, raport mineral/volatil, culoare și miros, conform reglementarilor în vigoare (HG 188/2002 actualizată, HG 352/2005 și prevederile AGA).
În cadrul stațiilor de tratare din Sinaia - Valea Dorului, Comarnic, Câmpina, Schiulești și Ștefești funcționează laboratoarele de apă care monitorizează permanent apa tratată pe fluxul tehnologic. Laboratoarele Opler - Sinaia, Câmpina și Fântânele - Mizil, înregistrate la Ministerul Sănătății, realizează monitorizarea de control a apei potabile distribuită consumatorilor, pe întreaga arie de operare a HIDRO PRAHOVA S.A, în conformitate cu prevederile Legii 458/2002 si HG 342/2013.

Laborator SEAU Mizil
laborator SEAU Mizil

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Sucursale Hidroprahova S.A.

Băicoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29

Blejoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi

Breaza

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B

Buşteni - Azuga

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A

Câmpina

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18

Comarnic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100

Mizil

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A

Plopeni

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A

Sinaia

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2

Slănic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33

Urlaţi

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153

Vălenii de Munte

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1