Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare orice persoana fizica sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosinta dat de proprietar, un imobil având bransament propriu de apa potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe baza de contract de furnizare/prestare.

Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice care nu au bransament propriu de apa potabilă, respectiv racord propriu de canalizare, dacă exista condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor, pentru individualizarea consumurilor şi pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu.

Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare sunt:
a) operatori economici;
b) instituţii publice;
c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/chiriaşi.

Pentru utilizatorii casnici care locuiesc in condominii de tipul bloc de locuinte cu mai multe scari sau tronsoane racordul / bransamentul va fi individual pentru fiecare scara sau tronson, iar contractul se incheie cu asociatia de proprietari legal constituita. Daca nu exista asociatie de proprietari, contractul se va incheia cu persoana desemnata de locatarii imobilului / mobilelor sau condominiului / condominiilor.

Prin exceptie, la blocurile deja construite sau in curs de construire la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, in cazul in care instalatiile interioare de apa sau instalatiile interioare de canalizare sunt comune ori au parti comune pentru toate scarile sau tronsoanele condominiului, bransamentul / racordul poate fi comun pentru intregul condominiu.

In situatiile prevazute la aliniatul anterior, la solicitarea asociatiilor de proprietari / locatari de a avea cate un bransament / racord pentru fiecare scara sau tronson al condominiului, furnizorul serviciilor de apa si canalizare este obligat sa dea curs solicitarii, numai pe baza unei documentatii depuse de utilizator impreuna cu solicitarea, documentatie care va contine: conditiile tehnice de realizare, modificarile necesare si costurile aferente realizarii.

Documentatia se va intocmi de un agent economic autorizat in proiectarea instalatiilor / retelelor de alimentare cu apa si de canalizare. Cheltuielile necesare realizarii document. si lucrarilor de bransare/racordare vor fi suportate de solicitant.

Agentii economici si institutiile publice care folosesc spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, amplasate la parterul blocurilor de locuinte, au obligatia de a solicita executarea unui bransament propriu sau a unei separatii tehnice. Pâna la executarea acestor lucrari au obligatia de a incheia conventii cu asociatia de proprietari (in cazul imobilelor administrate de asociatii de proprietari) sau contract incheiat cu proprietarul (in cazul imobilelor proprietate privata) pentru a beneficia de bransamentul existent, numai in situatia in care utilizarea acestuia nu-i afecteaza pe ceilalti locatari.

Pentru agentii economici nou infiintati, termenul este de 60 zile de la data obtinerii autorizatiei de functionare.

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Harta sucursale

Harta sucursalelor Hidro Prahova

Băicoi

Adresa : Str. Republicii nr. 29
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500

Blejoi

Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi
Telefon : 0244 / 327.100

Breaza

Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930

Buşteni - Azuga

Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978

Câmpina

Adresa : Calea Doftanei nr.18
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051

Comarnic

Adresa : Str. Republicii 98-100
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895

Mizil

Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237

Plopeni

Adresa:Str. Independetei nr. 1A
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478

Sinaia

Adresa :Str. Avram Iancu nr. 2
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079

Slănic

Adresa : Str. 23 August nr. 33
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095

Urlaţi

Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108

Vălenii de Munte

Adresa : Str. Berevoiesti nr. 8
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200