sprijin aplicatie banner

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Legături utile
 

Prezentarea Proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020”

Prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020 se continua politica de regionalizare în sectorul de apa si apa uzata, demarată prin programele anterioare şi consolidată prin POS Mediu 2007-2013, prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce priveşte colectarea şi epurarea apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare. Principalul obiectiv al procesului de regionalizare a fost crearea unor companii performante care să poată asigura atât proiectele cu finanţare UE, cât şi funcţionarea instalaţiilor din aglomerările învecinate la un nivel de suportabilitate accesibil populaţiei, pe baza principiului solidarității.


In vederea conformarii cu Directivele europene si urmare a identificarii, in baza Master Plan-ului Judetean, a nevoii de realizare a investitiilor in sistemul de alimentare cu apa si canalizare a fost incheiat Contractul de servicii Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova, in perioada 2014 - 2020, nr. CS1.POIM/15.09.2016, inregistrat la Hidro Prahova cu nr. 6852/UIP/1489 din 15.09.2016, finantat in cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, ce are ca surse de finantare Fondul de Coeziune; Co-finanțare naționala (Buget de stat), Buget local.

Obiectivul general al contractului consta în elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru finanțarea din fonduri europene în perioada 2014-2020 a investițiilor prioritare identificate conform strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata în județul Prahova, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, precum si în asigurarea suportului tehnic de specialitate pe parcursul implementării proiectului de investiții si implementarea proiectului conform Contractului de Finanțare.

Obiectivele specifice ale contractului sunt:
• Pregatirea aplicatiei de finantare pentru proiectul de investitii, inclusiv a documentelor suport: Studiul de Fezabilitate, studii de teren si alte studii solicitate la faza de studiu de fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, documentatii aferente procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului, inclusiv documentatiile necesare pentru obtinerea, dupa caz, a avizului Natura 2000 (în cazul parcurgerii procedurii de Evaluare Adecvata) ori a declaratiilor Natura 2000, Analiza Institutionala
• Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluarii fezabilitatii proiectului propus pentru finantare, pâna la momentul aprobarii
• Revizuirea planului de achizitii si a graficului de implementare aferente proiectului major finantat din POS Mediu 2007-2013 pentru a stabili necesitatea preluarii în etapa de programare 2014-2020 a investitiilor sau a componentelor care nu se pot finaliza în perioada de eligibilitate a programului
• Organizarea a 4 (patru) seminarii (workshopuri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate si a aplicatiei de finantare
• Elaborarea Documentatiilor Tehnice pentru obtinerea certificatelor, avizelor si permiselor conform cerintelor emitentilor astfel încat obtinerea acestora sa nu conduca la intarzieri în implementare • Elaborarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie pentru contractele de lucrari de tip “Constructie” (FIDIC Rosu), conform planului de achizitii si conformarea în particular cu prevederile art. 22 din Legea nr. 10/1995
• Elaborarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari (de tip “Constructie” - FIDIC Rosu si de tip “Proiectare si Constructie” – FIDIC Galben) rezultate din planul de achizitii si acordarea de sprijin prin desemnarea de experi diferite domenii pe parcursul procesului de evaluare si atribuire a contractelor
• Organizarea a 4 (patru) seminarii (workshopuri) de prezentare a documentatiilor de atribuire
• Asigurarea asistentei din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, prin experti de specialitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995
• Asigurarea conditiilor pentru implementarea în conditii optime a proiectului, prin asigurarea unor servicii moderne de management de proiect
• Asigurarea supervizarii cu personal calificat a lucrarilor din cadrul proiectului.

 

 

File Types Pdf iconAnunț public privind decizia de emitere a acordului de mediu

 

File Types Pdf iconComunicat de presa 12.05.2020

 

File Types Pdf iconComunicat de presa  

 

File Types Pdf iconCOMUNICAT DE PRESĂ - HIDRO PRAHOVA SA și EPTISA ROMÂNIA au stabilit lista de investiții ce urmează a fi propuse spre finanțare în 46 de localități din județul Prahova

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Sucursale Hidroprahova S.A.

Băicoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29

Blejoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi

Breaza

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B

Buşteni - Azuga

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A

Câmpina

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18

Comarnic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100

Mizil

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A

Plopeni

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A

Sinaia

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2

Slănic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33

Urlaţi

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153

Vălenii de Munte

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1